Δευτέρα, Δεκεμβρίου 31, 2007

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ: «Εμείς είμαστε η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία»Στις 3/6/2007, έγινε στην πόλη της Κοζάνης η παρουσίαση ενός βιβλίου με τίτλο: «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν - πρόσκληση στους Πεντηκοστιανούς με ερμηνεία των πνευματικών χαρισμάτων», με συγγραφέα κάποιον αγιορείτη ιερομόναχο, ονόματι π. Αλέξιο Καρακαληνό∙ έναν αμερικανό που εγκατέλειψε τον Προτεσταντισμό και ασπάσθηκε την Ορθοδοξία. (Από τις εκδόσεις «Μακρυγιάννης», Ιπποκράτους 16, Κοζάνη, 2006).
Η σύναξη έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικάνορα και μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός, ο οποίος μετά το πέρας της ομιλίας του αποχώρησε από το Ναό λόγω του ότι το επόμενο πρωί θα έπρεπε να βρίσκεται στο πανεπιστήμιο. Ο Ναός ήταν κατάμεστος από πιστούς.

Την εκδήλωση έκλεισε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κοζάνης κ. Παύλος, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον Παπισμό. Παρακάτω παρατίθεται το σχετικό απομαγνητοφωνημένο τμήμα της ομιλίας του. Επί λέξει είπε τα εξής:


«[…] Εκατομμύρια είναι τα πετρώματα, το διαμάντι όμως είναι λίγο. Ομοίως και μέσα στα μέταλλα ο χρυσός… Στο Σύμβολο της Πίστεώς μας [διαβάζουμε]: «…Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Και έχουμε συνυφάνει αυτό το «Καθολικήν» με τον Παπισμό. Λέτε «είναι η Καθολική εκκλησία». Είναι λάθος!

Το πέρασε ο Πάπας και, δυστυχώς, μπήκε και μες στις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς είμαστε η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Εκείνη είναι η «των Λατίνων», η «του Πάπα», όπως είπε ο πατήρ Γεώργιος [Μεταλληνός]. Εμείς είμαστε. Απλώς [αυτοί] καπηλεύονται αυτό που είπα. Είπε ο πατήρ Γεώργιος για την «Παπική…», «τον Πάπα…» ότι είναι τα πάντα… Με το Αλάθητο με, με, με… με χίλια δυο. Διότι είναι μία «εκκλησία», αν μπορούμε να την πούμε [έτσι], αποστεωμένη από Μυστήρια, από εκκλησιολογία∙ κυρίως δε και πρωτίστως από το δόγμα. Αξίζει κανείς να μελετήσει τον μακαριστόν Γέροντα, τον πατέρα Ιουστίνο τον Πόποβιτς, τον μεγάλον αυτόν Δογματολόγο και Θεολόγο Σέρβο. Εκεί, πολύ ωραία, παρουσιάζει με κάθε λεπτομέρεια τον Πάπα και την αίρεσή του. Εμείς θα μένουμε στην Πίστη μας […].

[Είδαμε] την υστερία των καναλιών της πατρίδας μας, και δη των ιδιωτικών, για την κηδεία του Πάπα. Όλα αυτά είναι ύποπτα∙ είναι διάβολος μέσα! Δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα στον Παπισμό.»

Στη συνέχεια ο σεβασμιώτατος έκανε ένα λογοπαίγνιο, η κατακλείδα του οποίου ήταν: «Αιώνες έχει να “επισκεφθεί” τη Ρώμη το Άγιο Πνεύμα!», όπως είπε επί λέξει.

Κυριακή, Δεκεμβρίου 30, 2007

Ο Όσιος πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς μιλάει για την αίρεση του Παπισμού


Ο μεγάλος Σέρβος Δογματολόγος Όσιος πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, γκρεμίζει τις ανόητες, αθεολόγητες και αιρετικές δοξασίες περί «αδελφών Εκκλησιών» και βάζει στη θέση του τον παπισμό και τον «Αγιώτατο» Πάπα.

«Η Εκκλησία δεν είναι μόνον μία, αλλά και μοναδική.
Εν τω Κυρίω Ιησού δεν είναι δυ­νατόν να υπάρξουν πολλά σώματα· κατά τον ίδιον τρόπον δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εν αυτώ πολλές Εκκλησίες.
Εν τω Θεανθρωπίνω Αυτού Σώματι η Εκκλησία είναι μία και μοναδική, όπως ο Θεάνθρωπος, ο Χριστός, είναι Ένας και Μοναδικός. Δι’ αυτόν τον λόγον διαίρεσις, σχίσμα της Εκκλησίας είναι πρωτί­στως ένα πράγμα οντολογικώς αδύνατον.

Δεν υπήρξε ποτέ διαίρεσις της Εκκλη­σίας, και δεν είναι δυνατόν να υπάρξη, πλην υπήρξε και θα υπάρξη έκπτωσις εκ της Εκκλησίας, κατά τον τρόπον, πού πίπτουν τα ξερά και άγονα κλήματα από την Θεανθρωπίνην και αιωνίως Ζώσαν Άμπελον, που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός (Ιω. 13,16).

Κατά καιρούς απεσπάσθησαν και εξεβλήθησαν από την μοναδικήν αδιαίρετον Εκκλησίαν οι αιρετικοί και σχισματικοί, οι οποίοι έκτοτε έπαψαν να αποτελούν μέλη της Εκ­κλησίας και μέρη του Θεανθρωπίνου σώμα­τός Της. Έτσι έχουν κατ' αρχήν αποκοπεί οι Γνωστικοί, κατόπιν οι Αρειανοί, κατόπιν οι Πνευματομάχοι, κατόπιν οι Μονοφυσίται, κα­τόπιν οι Εικονομάχοι, κατόπιν οι Ρωμαιοκα­θολικοί, κατόπιν οι Προτεστάνται, κατόπιν οι Ουνίται και εν συνεχεία όλα τα άλλα μέλη των αιρετικών και σχισματικών λεγεώνων».

[Ιουστίνου Πόποβιτς, «Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας», (Γαλλική μετάφραση) Τόμος 4ος, σελ. 181, Lausanne 1995 - Αναδημοσιεύτηκε στον «Ορθόδοξο Τύπο» στις 29/6/2007].
__________________________________________________

«Εις την ιστορίαν του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρεις κυρίως πτώσεις : Του Αδάμ, του Ιούδα και του Πάπα.

[…] Το δόγμα περί αλαθήτου του Πάπα είναι όχι μόνον αίρεσις αλλά παναίρεσις. Διότι καμία αίρεσις δεν εξηγέρθη τόσο ριζοσπαστικώς και τόσον ολοκληρωτικώς κατά του Θεανθρώπου Χριστού και της Εκκλησίας Του, ως έπραξε τούτο ο παπισμός δια του αλαθήτου του Πάπα-ανθρώπου. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το δόγμα αυτό είναι αίρεσις των αιρέσεων, μία άνευ προηγουμένου ανταρσία κατά του Θεανθρώπου Χριστού».

[Ιουστίνου Πόποβιτς, «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος», εκδόσεις “Αστήρ”, Αθήνα 1970, σελ. 141-162].